rules

  1. Problemy stwarzają możliwości
  2. Pytaj 5 razy “Dlaczego?
  3. Bierz pomysły od wszystkich
  4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia
  5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy
  6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić są zbędne
  7. Wybieraj proste rozwiązania – nie czekając na te idealne
  8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy
  9. Pomyłki koryguj na bieżąco
  10. Ulepszanie nie ma końca

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *