rules

  1. Problemy stwarzają możliwości
  2. Pytaj 5 razy “Dlaczego?
  3. Bierz pomysły od wszystkich
  4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia
  5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy
  6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić są zbędne
  7. Wybieraj proste rozwiązania – nie czekając na te idealne
  8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy
  9. Pomyłki koryguj na bieżąco
  10. Ulepszanie nie ma końca

Irving J. Good

Zdefiniujmy maszynę ultrainteligentną jako maszynę, która przewyższa intelektualnie każdego człowieka. Skoro projektowanie maszyn jest jedną z prac umysłowych, maszyna ultrainteligentna mogłaby projektować jeszcze lepsze maszyny. Byłaby to bez wątpienia eksplozja inteligencji, która pozostawiłaby człowieka daleko w tyle. Maszyna ultrainteligentna będzie ostatnim wynalazkiem człowieka.

Ostatnie brzmi tak groźnie, że aż pięknie.

Ten Principles of Good Design by Dieter Rams

1. Innovative.
2. Makes a Product Useful.
3. Aesthetic.
4. Makes A Product Understandable.
5. Unobtrusive.
6. Honest.
7. Long-lasting.
8. Thorough Down to the Last Detail.
9. Environmentally Friendly.
10. As Little Design as Possible: Less, but better – because it concentrates on the essential aspects, and the products are not burdened with non-essentials. Back to purity, back to simplicity.