inspirator #007 – mindset w pracy

Jak już wspomniałem, każdy w fabryce sam swobodnie ocenia każdą pracę. Jeśli istnieje stała teoria, stała reguła to tylko ta, że żadnej pracy nie wykonuje się dość dobrze. Każdy w fabryce zawsze jest otwarty na pomysły i mamy w tym względzie system pozbawiony jakichkolwiek formalności, pozwalający każdemu pracownikowi zaproponować innowację i ją wypróbować. Henry Forda

Irving J. Good

Zdefiniujmy maszynę ultrainteligentną jako maszynę, która przewyższa intelektualnie każdego człowieka. Skoro projektowanie maszyn jest jedną z prac umysłowych, maszyna ultrainteligentna mogłaby projektować jeszcze lepsze maszyny. Byłaby to bez wątpienia eksplozja inteligencji, która pozostawiłaby człowieka daleko w tyle. Maszyna ultrainteligentna będzie ostatnim wynalazkiem człowieka. Ostatnie brzmi tak groźnie, że aż pięknie.

Ten Principles of Good Design by Dieter Rams

1. Innovative. 2. Makes a Product Useful. 3. Aesthetic. 4. Makes A Product Understandable. 5. Unobtrusive. 6. Honest. 7. Long-lasting. 8. Thorough Down to the Last Detail. 9. Environmentally Friendly. 10. As Little Design as Possible: Less, but better – because it concentrates on the essential aspects, and the products are not burdened with non-essentials. […]

Zasady

Focus less on yourself and more on the people around you. Consider yourself the least informed in the room. Always be questioning. Look for something new every day. Concentrate on the knowledge you lack instead of the knowledge you have. Explore the origin of everything. Hang out with the smartest people you can comprehend.